persacademie campagnebeeld
persacademie slagzin
persacademie voor wie? persacademie vormingen persacademie lesgevers persacademie tarieven persacademie inschrijven persacademie praktisch persacademie wie doet wat? persacademie contact persacademie links persacademie HOME


button mediacoach

Vraag 1 van 20

Een liefdadigheidsorganisatie geeft gegevens vrij over de vrijwillige donaties die het voorbije jaar werden gedaan. Het persbericht zegt dat mensen gemiddeld 40 euro per jaar geven. De mediaan voor de donaties per jaar ligt op 20 euro. Welke stelling is correct?

Een kleine groep van mensen geeft donaties die beduidend hoger dan 20 euro liggen.

De helft van de mensen geeft meer dan 40 euro, de helft minder dan 40 euro.

De organisatie heeft een rekenfout gemaakt. De mediaan en het gemiddelde moeten op dezelfde waarde uitkomen.